Życzenia świąteczne

.
.
.
.

Marcin Olszewski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców

Czytaj więcej

Podsumowanie zbiórki krwi z dnia 17 kwietnia

Podczas wczorajszej – XXVIII zbiórki krwi w Jabłonowie Pomorskim zgłosiło się do nas ponad 90 osób, z czego ostatecznie krew oddały 82 osoby. Dzięki temu zebraliśmy 36 litrów 132 ml cennej krwi oraz zarejestrowaliśmy 5 nowych potencjalnych dawców szpiku. Wszystkim BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za włączenie się w akcję i za wysoką frekwencję ! Jesteście wspaniali !
Pełna fotorelacja pod adresem https://www.facebook.com/KrewniacyClub109
Następna zbiórka 12 lipca (sobota) – już teraz bardzo serdecznie zapraszamy !

Korzystając również z okazji chcielibyśmy życzyć wszystkim Krwiodawcom, Mieszkańcom i Władzom Samorządowym Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz naszym Przyjaciołom zdrowych, spokojnych, pogodnych oraz rodzinnych Świąt Wielkanocnych ! Dziękujemy, że jesteście z nami !

Klub Krewniacy im. Piotra Kulki w Jabłonowie PomorskimInfo: KrewniacyClub 109 Jabłonowo Pomorskie

Czytaj więcej

Wręczenie nagród laureatom konkursu wielkanocnego

Dnia 16.04.2014 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonowie Pomorskim odbyło się wręczenie nagród laureatom II Gminnego Konkursu Wielkanocnego “Ozdoba Wielkanocna”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Wyniki Konkursu:
W kategorii wiekowej przedszkole i klasy „O”
I miejsce Karolina Szyszkowska – Przedszkole Samorządowe Jabłonowo Pomorskie
Dominika Zero Przedszkole – Samorządowe Jabłonowo Pomorskie
Weronika Puścian – Szkoła Podstawowa Górale klasa „O”
II miejsce Kamil Włodarczyk – Szkoła Podstawowa Górale klasa „O”
III miejsce Patrycja Kruk – Przedszkole Samorządowe Jabłonowo Pomorskie
Wyróżnienie: Oliwia Śliwińska – Przedszkole Samorządowe Jabłonowo Pomorskie

W kategorii wiekowej klasy I – III

I miejsce Michalina Gumkowska – Szkoła Podstawowa Płowęż
II miejsce Weronika Pawlikowska – Szkoła Podstawowa Płowęż
III miejsce Weronika Zimecka – Szkoła Podstawowa Górale
Wyróżnienie: Maja Przybyszewska – Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim

W kategorii wiekowej klasy IV – VI

I miejsce Natalia Pawlikowska – Szkoła Podstawowa Płowęż
II miejsce Klaudia Laskowska – Szkoła Podstawowa Górale
III miejsce Marta Rudnik – Szkoła Podstawowa GóraleFoto: M-GOK

Czytaj więcej

Wyniki Wielkanocnego Konkursu Plastycznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonowie Pomorskim był organizatorem Wielkanocnego Konkursu Plastycznego. Do konkursu zostało zgłoszonych 66 prac wykonanych przez uczniów Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej w Jabłonowie, Góralach i Płowężu. Wręczenie nagród odbędzie się 16.04.2014 r. o godz. 15.00 w M-GOK.Foto: M-GOK

Czytaj więcej

Zaproszenie na majowy marsz Nordic Walking


Info: M-GOK

Czytaj więcej

Sobotnie warsztaty cyrkowe i plastyczno – artystyczne w M-GOK
Foto: M-GOK

Czytaj więcej

Regulamin konkursu plastycznego „Portret Papieża Jana Pawła II”

I. Cele konkursu.

Celem konkursu jest:
1) zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy o życiu naszego WIELKIEGO RODAKA JANA PAWŁA II,
2) rozwój umiejętności plastycznych uczniów szkół podstawowych,
3) stworzenie możliwości prezentacji własnych prac,
4) zorganizowanie wystawy prac wykonanych z okazji KANONIZACJI JANA PAWŁA II.

II. Organizator konkursu.

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonowie Pomorskim ul. Rynek 9, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

III. Założenia organizacyjne.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I – III
b) klasy IV – VI
c) gimnazjum
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą i adresem szkoły oraz danymi opiekuna.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
6. Tematyka prac powinna obejmować sceny z życia papieża Jana Pawła II lub stanowić portret papieża
7. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.

IV. Ocena prac konkursowych.

1.Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na
koszt nadsyłającego) do dnia 25 kwietnia 2014 r. na adres organizatora, z dopiskiem: „PORTRET PAPIEŻA JANA PAWŁA II”.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
a) trafność doboru tematu pracy,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność,
d) stopień trudności wykonania.

V. Ogłoszenie wyników konkursu.

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie i listownie. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim.
2. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej.

VI. Nagrody.

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowych.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Info: M-GOK

Czytaj więcej